Czym się różni szkoła średnia w Anglii od tej w USA?

Szkoła średnia w USA

Szkoła średnia w USA kładzie większy nacisk na zajęcia praktyczne, warsztaty case study w porównaniu z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi, gdzie teoria wiedzie prym. Amerykański nauczyciel jest mniej wymagający, bo stara się odkryć w każdym swoim uczniu talent, predyspozycje i umiejętności, które mógłby rozwijać w kolejnych etapach edukacji. Szkoła średnia w USA charakteryzuje się tym, ze uczeń wraz z konsultantem i rodzicem wybiera zestaw obowiązujących i dodatkowych przedmiotów. W trakcie roku szkolnego uczniom przysługują dwie przerwy: zimowa i wiosenna, łącznie to trzy tygodnie.

Szkoła średnia w Anglii

Uczeń w brytyjskiej szkole wybiera od trzech do czterech przedmiotów. System nauczania wydaje się być łatwiejszy, ponieważ łatwiej i szybciej przyswoić jest wiedzę z czterech przedmiotów, a nie tak jak w polskim liceum uczniowie zmagają się z blisko dziesięcioma przedmiotami. Brytyjscy uczniowie są wyspecjalizowani w kilku przedmiotach, ale sam poziom nauczania nie jest niższy. Warto podkreślić, że szkoła średnia w Anglii nie ma w swym katalogu obowiązkowego wychowania fizycznego. Dowiedz się więcej na http://www.jpedukacja.pl/szkola_panstwo/szkoly-w-anglii/

Boarding house w Anglii

Boarding house, czyli zakwaterowanie. Internaty w Wielkiej Brytanii są bardzo popularne. Zazwyczaj są one podzielone na różne kategorie wiekowe. Wniosek o przyjęcie do internatu na początku roku szkolnego pomaga napisać każdemu zainteresowanemu uczniowi personal statement, czyli wychowawca.

Realizacja przepisów dotyczących oświaty w Wielkiej Brytanii

Realizacją oraz interpretacją przepisów dotyczących oświaty zajmują się lokalne władze. Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii trwa 11 lat. Szkoła podstawowa trwa od piątego do jedenastego roku życia dziecka, a szkoła średnia od dwunastego do szesnastego roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *