Matura za granicą – sprawdź, jakie daje możliwości

Jak wygląda matura za granicą?

W wielu krajach europejskich egzaminy maturalne są bardzo do siebie zbliżone, ale różnią się od siebie ze względu na formę przystąpienia do egzaminów oraz ich wieloetapowość. W Wielkiej Brytanii dwuletnią naukę w liceum kończy jeden egzamin, natomiast w trakcie tych dwóch lat uczniowie zaliczają poszczególne moduły, których wyniki są później sumowane. W tym przypadku matura w naszym rozumieniu jest dwuetapowa i polega na zaliczeniu wszystkich tematów. W drugiej części uczeń zdaje tylko trzy moduły. A w Niemczech uczeń będąc w trzynastej klasie deklaruje wybór trzech przedmiotów dedykowanych części pisemnej. Z kolei czwarty zalicza się ustnie.

Matura za granicą – jak przystąpić?

Polacy mieszkający za granicą nie mają z tym najmniejszego problemu, ponieważ oni lub ich dzieci kształcą się od najmłodszych lat w zagranicznych placówkach. Zatem przystąpienie do matury za granicą nie jest odstępstwem od normy. Jeśli chodzi o polskich licealistów, którzy chcą zdawać maturę za granicą to kwestia wygląda inaczej. Prawo przygotowało dla nich dwa wyjścia. Wymiana uczniów i pobyt w obcym państwie, którego celem jest przystąpienie do matury. Tutaj należy sprawdzić i porównać program nauczania, aby polski uczeń nie musiał powtarzać tej samej klasy. Druga opcja to matura międzynarodowa, którą oferują polskie licea.

Matura za granicą – dla kogo?

Matura za granicą jest dedykowana każdemu uczniowi szkoły średniej, czyli liceum oraz technikum. Ważnym uwagi jest fakt, aby rodzice z dużym wyprzedzeniem czasu otrzymali informację, jakie kryteria musi spełnić ich dziecko, aby mogło uczyć się np. rok w niemieckiej szkole średniej i przystąpić tam do egzaminu maturalnego.

Korzyści jakie niesie za sobą matura za granicą

Matura za granicą daje możliwości dostania się na europejskie i światowe uczelnie, które mogą zapewnić lepszy start pracy zawodowej. Międzynarodowe środowisko sprawia, że kandydat doskonali swój język obcy i poznaje jego żargon. Ponadto, codzienne obcowanie z inna kulturą oraz przyswajanie nowych rozwiązań poszerza horyzonty i doświadczenie. Dowiedz się więcej na http://www.jpedukacja.pl/szkoly-srednie-i-studia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *